Iskolabemutató

Rövid iskolatörténet és az épületek

Az Esztergomi Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola két, nagy hagyománnyal rendelkező intézmény egyesítésével jött létre Esztergomban.

Balassa Bálint nevét 2004-ben vette fel a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, melynek jogelődje 1955-ben alakult. ba

Az 1911-ben alapított Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola ugyanebben az évben átköltözött az Északi Kanonok-sor felújítás alatt álló épületegyüttesébe. A két iskola jogilag 2005-ben egyesült, de még külön helyszíneken folyt az oktató-nevelő munka. A régi „keris” osztályok fokozatosan költöztek fel az új épületbe, mely 2008-ban készült el végleg. Így jött létre a térség meghatározó, legnagyobb létszámú képzőintézménye.

Az épületben 31 osztályterem, 5 csoportszoba és ugyanennyi informatikai szaktanterem (melyből 2 taniroda), 2-2 nyelvi labor, pincér- illetve kereskedelmi kabinet, valamint könyvtár található.
A 2020/2021-es tanévben a Covid-19 járványhelyzet okozta távolléti oktatást kihasználva részleges felújításra kerültek az iskola vizesblokkjai és számítástechnika-termei, valamint világításrendszere.

Az iskola a főépületen kívül két telephellyel rendelkezik.
Az egyik a József Attila Általános Iskola konyhájából átalakított tankonyha és a hozzá kapcsolódó tancukrászda. A fejlesztés 2009-ben kezdődött és 2012 végén zárult le.
A jelentős pályázati támogatással és önrésszel létrejött komplex gyakorlóhely így megfelelő színvonalú, EU-konform vendéglátóipari szakképzést biztosít az iskola tanulói számára.

A másik telephely a volt Balassa Bálint Általános Iskola tornaterme. Egy 2017. év végi pályázat eredményeként ennek felújítása 2018 tavaszára készült el: új padlózatot kapott, valamint kicserélték az öltözők bútorzatát is.

A Kisfaludy program mintegy 400 millió forintos támogatásával a város önkormányzata 2021 januárjában megkezdte a Fürdő Szálló rekonstrukcióját. Ennek keretében a műemléki védettséget élvező épület homlokzati restaurálását, a nyílászárók cseréjét, a falak utólagos szigetelését és a közműbekötések kiépítését az 1900-as évek elejéről származó fotók és dokumentumok alapján végezték el.
Ezen felül az ESZC-vel kötött együttműködés értelmében a hely tankonyhát, tancukrászdát és tanéttermet is magában foglaló tanszállóként is fog működni Studiolo Boutique Hotel néven.
A tervek szerint így 2022 szeptemberétől a Centrum által oktatott 9 szakmacsoport mintegy 250 diákja szerezhet itt gyakorlatot- köszönhetően az iskola fenntartójának, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 1,8 milliárd forintos támogatásának.

Az igazgató munkáját három helyettes (általános, szakmai és tanügy-igazgatási) valamint egy gyakorlati oktatásvezető segíti.

A képzés rendszere

A 2020/2021-es tanévtől vezették be felmenő rendszerben az új szakképző iskolai és technikumi képzéseket. Az aktuális felvételi időszak (2022/23-as tanév) legfontosabb teendői és határidői ezen a linken keresztül [ » ] olvashatóak.
A választható idegen nyelv iskolánkban mindkét esetben az angol vagy német, az általános iskolai tananyagra épülve.

A szakképző iskola első évében a tanulók közismereti képzésben vesznek részt, valamint a választott ágazat (Kereskedelem vagy Turizmus-vendéglátás) elméleti és gyakorlati alapismereteit sajátítják el. Ezen évfolyamon az ágazati gyakorlati képzés az iskola saját gyakorlótermeiben (a már említett tankonyha és tancukrászda épülete, valamint az iskolában található kereskedelmi illetve pincér kabinet) történik. A diákok ezen időszak alatt tanulmányi eredményüktől függő ösztöndíjat kapnak. A tanév ágazati alapvizsgával és szakmaválasztással zárul.
A 10-11. évfolyamokon a közismereti képzés mellett már duális szakképzés folyik a választott szakmában. Tehát a diákok az egyik héten iskolában, a másikon gyakorlati munkahelyen vannak munkaszerződéssel és fizetéssel.
Négy szakma elsajátítására nyílik lehetőség: Kereskedelmi értékesítő a Kereskedelem ágazatban; valamint Cukrász, Pincér-vendégtéri szakember és Szakács a Turizmus-vendéglátás területén.
A szakmai vizsgát teljesítve két év alatt készülhetnek fel az érettségire a tanulók esti tagozatos, emelt óraszámú, kizárólag közismereti tantárgyakat oktató képzésben. A négy kötelező érettségi tárgyból (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv) kell vizsgát tenniük, mivel szakmai végzettségük alapján mentesülnek az ötödik alól.

A technikum 9-10. évfolyamain közismereti, illetve ágazati (Gazdálkodás és menedzsment, Kereskedelem, Közlekedés és szállítmányozás, valamint Turizmus-vendéglátás) elméleti és gyakorlati alapismereteket adó képzés folyik az iskolai tantermekben és gyakorlókabinetekben – az előzőekben említetteken felül az informatika szaktantermekben. Itt a tanulók a 10. évfolyam végén tesznek ágazati alapvizsgát és egyben választanak szakmát.
A 11-12-13. évfolyamokon lehetőség nyílik a duális képzésre immár ebben a képzési formában is. Tehát a diákok a közismereti, érettségi tantárgyak tanulása mellett a speciális szakmai gyakorlati ismereteket az iskolai gyakorlótermek helyett munkaszerződéssel, cégeknél is elsajátíthatják.
A 12. évfolyamon előrehozott érettségi vizsgát is tehetnek három tantárgyból (magyar, történelem és matematika).
A diákoknak a 13. évfolyam végére mind a négy kötelező közismereti tárgyból kell érettségizniük. A technikusi szakmai vizsga (mely emelt szintnek felel meg) lesz az ötödik érettségi tantárgy.
Így a 13. év végi sikeres vizsgák után két bizonyítványt kapnak a tanulók: az érettségi bizonyítványt és a technikusi végzettségét igazoló oklevelet.
Az iskola négy ágazatban, összesen nyolc szakmában kínál technikusi képzéseket. (Gazdálkodás és menedzsment ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási ügyviteli ügyintéző; Kereskedelem: Kereskedő és webáruházi technikus; Közlekedés és szállítmányozás: Logisztikai technikus; Turizmus-vendéglátás: Turisztikai technikus, Cukrász szaktechnikus, Szakács szaktechnikus valamint Vendégtéri szaktechnikus).
A kötelező, 50 órás közösségi szolgálatot az érettségi vizsgákra jelentkezés előtt kell teljesíteni.

Diákjaink a szakképzésekhez kapcsolódó üzem-, illetve intézménylátogatásokon is rendszeresen részt vesznek. Például a helyi Magyar Suzuki Zrt., a komáromi Byd Kft. és a győri Audi Hungaria Zrt. (2018. ápr./2019. nov.) egységeit, a budaörsi Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központját, valamint a Parlament Gyorsíró Irodáját is megtekintették szaktanáraik kíséretével.

Hagyományok, rendezvények

Az új épülettel megoldódott a régi iskolák egyik legfontosabb problémája: külön díszterem áll rendelkezésre az ünnepségek, bemutató órák lebonyolítására; a művészek, civil szervezetek, egyesületek kiállításainak. Utóbbiak a nagyközönség számára is látogathatóak az iskola nyitva tartási ideje alatt.
Kortárs művészeti csoportokat is vendégül látunk itt. (2018 febr., márc. 22. és 28.)
Kisebb helyigényű interaktív előadásoknak a dísztermen kívül is otthont adunk. (2019. nov./2020. jan.)

Újabb keletű és több év(tized)re visszatekintő hagyományokkal, ünnepségekkel és rendezvényekkel egyaránt büszkélkedhet az iskola. Mindezek mellett a városi programokon is képviselteti magát tanulóival.

A tanév első programja a június végén lebonyolításra kerülő Tematikus logisztika tábor. Csortos Katalin tanárnő 2021-ben szervezte meg először az ötnapos programot.
Itt az iskola logisztika ágazatban tanuló diákjai interaktív, játékos formában ismerkednek meg a logisztika színtereivel és kihívásaival – földön, vízen, levegőben közeledő járművek segítségével. (2021. jún.)

Ezt követi a Logisztikai technikusok gólyatábora augusztusban. A háromnapos, bejárásos tábor főszervezője szintén Csortos tanárnő, az első tábor a 2020/2021-es tanévben került lebonyolításra.
A program ideje alatt a leendő kilencedikesek megismerkednek az iskolával, valamint csapatépítő kiránduláson, akadályversenyen sport- és szabadidős programokon vesznek részt. (2020/2021. aug.)

Az Európai Mobilitási Hét tematikus napokból álló rendezvénysorozat célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. A programsorozat hazai koordinátora az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
A 2002. óta minden évben szeptember 16. és 22. között megrendezett eseménysorozathoz Esztergom Város Önkormányzata 2013-ban csatalakozott bevonva a város összes középiskoláját. (2017/2019. szept.)

Az Aradi Vértanúk Emléknapján a diákság egyrészt az osztályfőnöki órákon eleveníti fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni megtorló eseményeket. A Hagelmayer-aulában felállított emléktáblával is a vértanúkról emlékezünk meg.
A városi ünnepségen és az annak keretében 1987-től megrendezett Kegyeleti Stafétafutáson való részvétellel is megemlékeznek az iskola képviselői a tizenhárom kivégzett honvédtisztről.
A váltófutás városi középiskolás 10-10 fős leány- illetve fiúcsapatai a Hősök teréről indulnak a Bottyán hídnál levő célig. A futók a kilométeres távot teljesítve csatlakoznak az ünnepi megemlékezés résztvevőihöz az Aradi téren felállított emlékműnél.
Az eredményhirdetésre és díjátadóra az ünnepi műsort követően kerül sor. (2017/2018/2019./2022. okt.)
Esőnapon csak a koszorúzáson vesznek részt az iskolák küldöttei. (2021. okt.)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepét, melynek főszervezője az iskola egyik magyar vagy történelemtanára, a hagyományok szerint a helyi események fő helyszínén, a Sötétkapunál tartjuk.
Ennek keretében a tanulók versben, prózában és énekkel emlékeznek meg az országos, fővárosi és esztergomi eseményekről. Az ünnepséget az áldozatok emléktáblájának vezetőségi koszorúzása zárja.
A járványhelyzet idején az iskolarádión keresztül tartottuk a megemlékezést, az iskola vezetősége a diákság képviselőivel közösen koszorúzott az emléktáblánál. (2017/2018/2019. okt.)

A Hagelmayer-emlékünnepség Dr. Hagelmayer Istvánra, az Állami Számvevőszék első elnökére emlékezik, aki az intézet újkori megalapításától kezdve 1996-ig töltötte be a tisztséget. Hagelmayer az iskola jogelődjében, az Esztergomi Állami Közgazdasági Gimnáziumban tanult 1949 és 1953 között.
Az iskola 2012-ben, centenáriumi ünnepségsorozatának (az alapítás 100. évfordulója) keretében tartotta a Dr. Hagelmayer István emléktábla és teremavatót.
Egykori osztálytársai ekkor, az 59. osztálytalálkozón egyeztek meg, hogy ezt követően minden évben az ünnepelt születésének évfordulóján, e teremben tartják osztálytalálkozóikat, ahol egy megemlékező műsor keretében megkoszorúzzák a táblát.
A 2013 óta Császár Renáta tanárnő által szervezett ünnepségen az osztálytársak, az iskola vezetősége és a Szakképzési Centrum képviselői emlékeznek meg az iskola egykori tanulójáról; és a diákok valamint a nevelőtestület adnak ünnepi műsort. (2016/2017/2018/2019. nov.)

A teljes decemberi tanítási időszakot felölelő Adventi és karácsonyi készülődés hónapja az iskola többéves hagyománya, melyet az Adventi Forgatag illetve a Karácsonyi ünnepség zár le.
Ekkor a szakoktatók irányításával az osztályok karácsonyi díszbe öltöztetik a folyosókat, az osztálytermeket és a dísztermet.
A hónap során ajándékokat is gyűjt a diákság. Ezeket az esztergomi Máltai Szeretetszolgálat rászorulóinak és a Szent Rita Fogyatékos Otthon lakóinak adományozzuk az alkalomhoz illő ünnepi műsor keretében. (2017/2018/2019. dec.)
Ugyancsak osztályonként készülnek el a mézeskalács házikók és porták. Az ezekből összeállított mézeskalács falut a meghívott óvódások valamint az idelátogató érdeklődők tekinthetik meg az iskola nyitvatartási ideje alatt. (2016/2017/2018/2019. dec.)
A rendezvénysorozatot zárja az év utolsó tanítási napján az Adventi Forgatag, mely két fő helyszínen zajlik. Az iskola folyosóin akadályverseny és karácsonyi kézműves foglalkozások várják a diákokat.
A díszteremben pedig az osztályok, illetve a tanári kamarakórus ad ünnepi műsort. E programok főkoordinátora Porubszky Krisztina volt. (2015/2016/2017/2018. dec.)

A Karácsonyi ünnepség helyszíne az Esztergom-Vízivárosi Loyolai Szent Ignác plébániatemplom, időpontja szintén az év utolsó tanítási napja.
A rendezvény keretében elsőként a diákok adnak ünnepi műsort, majd a nevelőtestület kórusának előadását hallgathatják meg a diákok.

A szakképzési centrum tagiskoláinak munkatársai számára szervezett Centrumos karácsonyra az adventi hónap második felében, az ünnepi hangulathoz feldíszített és megterített díszteremben kerül sor.
Az ételek elkészítésében, a terítésben, díszítésben és felszolgálásban is tevékenyen részt vesznek az iskola tanulói szakoktatóik irányításával.
Az ünnepségen a vezetői köszöntőket követően tanári versekből és kóruselőadásból álló műsor részesei lehetnek a meghívottak.
A pohárköszöntők után, díszvacsora és állófogadás keretében kötetlen beszélgetés zárja a programot. (2017/2019. dec.)

Eredetileg a Berzeviczy Szakközépiskola rendezvénye a volt a Fehér Rózsa Bál, mely a városban is jelentős eseménynek számított.
A több évtizedes hagyománnyal bíró eseményt a Fürdő Szállóban, a Sportcsarnokban, a Dobó Katalin Gimnáziumban rendezték meg, az utóbbi években a Prímás Pincében tartják.
A vacsorával, nyitótánccal és a helyi vállalkozások által felajánlott tombolával színesített bált a jelenlegi és volt tanárok, diákok és szülők is megtisztelik. A rendezvény újkori életrehívói Csortos Katalin, Dr. Dávid Patrik és Mármarosi János voltak 2019-ben. (2019/2020. febr.)

Az 1848/49 évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából tartott ünnepi megemlékezésnek szintén az iskola díszterme ad otthont.
Ekkor az irodalomtanárok felkészítésével a tanulók felelevenítik a március 15-höz kötődő nemzetközi és hazai történéseket, a főbb 1848/49-es országos eseményeket, külön kiemelve Esztergom és térségének vonatkozásait. (2017/2018/2019. márc.)

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Államtitkársága három témahetet integrált a tanév rendjébe az általános és középiskolás korosztály részére. Ezen rendhagyó alkalmakkor a diákok a hagyományos tanóráktól eltérő módon dolgoznak fel egy-egy, a tanulmányaikhoz kötődő témát.
A Pénz7–Pénzügyi és Vállalkozói Témahetet a Magyar Bankszövetség és a Pénziránytű Alapítvány indította el a 2014/2015-ös tanévben az EMMI támogatásával, mely projektgazdaként két évvel később integrálta a tanév rendjébe. E minisztérium megszűnésével a Belügyminisztérium köznevelési államtitkársága vált a témahetek projektgazdájává.
Az European Money Week és a Global Money Week rendezvénysorozathoz kapcsolódó program fő céljai, hogy felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosság, alapismeretek és kultúra fejlesztésének fontosságára; elősegítse a vállalkozói kedv megteremtését; megalapozza az üzleti ismereteket; fejlessze a vállalkozói kompetenciát és vezesse be a vállalkozási ismereteket az oktatásban.
A már országos rendezvénysorozat bővülését támogatta a Nemzetgazdasági Minisztérium, majd annak átalakulását követően a Pénzügyminisztérium a hétéves Pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiája jegyében. A PM mellett a Gazdaságfejlesztési Miniszter Munkacsoportja is a pénzügyi téma mentén kapcsolódott be a programba.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, majd annak jogutódja, a Kulturális és Innovációs Minisztérium mint szervezők célja, hogy az innovatívitáson és kreativitáson keresztül minél több fiatal fogjon vállalkozásba. A Junior Achievement Magyarország alapítvány bővítette ki a vállalkozási alapismeretekkel és kompetenciafejlesztéssel a témahetet.
A Fintelligence Pénzügyi Kultúra Központ az elektronikus fizetési módok és a digitális biztonság témaköreinek kidolgozásával és lektorálásával járult hozzá a programsorozathoz.
Az iskolai rendezvények lebonyolítását a gazdasági tantárgyakat oktatók végzik. Ekkor a rendhagyó tanórák keretében a diákok meghívott külsős gazdasági szakemberek segítségével központilag kidolgozott, interaktív, gyakorlatorientált tananyagokat dolgoznak fel. (2018. márc./2019. febr./2020., 2022. márc.)

A következő tanévben indított Digitális Témahét célja, hogy a digitális kompetenciafejlesztés a lehető legtöbb tantárgyhoz szervesen kapcsolódjon és integrálódjon. További kiemelt cél, hogy számos 21. században fontos készség (kreativitás, tudásépítés, problémamegoldó készség, együttműködés stb.) is fejlődjön a digitális pedagógia módszertanának elterjesztése által. A programhoz hazai és határon túli köznevelési és szakképzési intézmények csatlakozhatnak. A résztvevők vállalják, hogy legalább egy napon, de akár egy héten keresztül is valamilyen az intézmény céljaihoz kötött iskolai projektet valósítanak meg digitális pedagógiai eszközökkel a tanítási órák keretében.
A program visszatérő tematikái mellett (például biztonságos Internethasználat, digitális gyermekvédelem) minden évben más-más kiemelt témából bonyolíthatnak le projekteket az intézmények.
A program felelőse, szakmai támogatója az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége volt az indulást követő években. Ezt a koordinátori szerepkört a 2017/2018-as tanévtől a Digitális Jólét Nkft. alá tartozó Digitális Pedagógiai Módszertani Központ látja el. Iskolai szinten a megvalósításba bevont tantárgyakat oktatók szervezik meg a rendezvénysorozatot. (2016/2019/2022. ápr.)

Az EMMI és a PontVelem Nonprofit Kft. ugyanezen tanév során hirdette meg első alkalommal a Fenntarthatósági Témahetet.
A rendezvény fővédnöke Áder János köztársasági elnök, kiemelt támogatója a szervezők mellett a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány.
A rendezvénysorozat célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságra nevelésnek széles körű elterjesztése az általános és középiskolai keretek között.
A programok alkalmával a diákok három állandó (fenntarthatóság, felelős fogyasztás, hulladékok kérdése) és három évente változó, kiemelt témával foglalkoznak.
A csatlakozó intézmények, melyek köre itt is a határon túli magyar tanítási nyelvű iskolákkal bővült, a kidolgozott óratervek, mintaprojektek mellett online tanórákon, rendezvényeken, versenyeken, pályázatokon is részt vehetnek. Tanárképzések és digitális alkalmazások, nemzetközi tájékoztatók segítik a programba bekapcsolódó oktatókat. (2017. ápr./2019. márc./2022. ápr.)
Tanulóink a 2021/2022-es tanévben vettek részt első alkalommal a hasonló céllal szervezett tematikus fenntarthatósági projektnapokon szintén Csortos Katalin szervezésével.(2021. szept./dec.)

Az Országos Bírósági Hivatal 2013-ban indította el Nyitott Bíróság programját. Ennek keretében középiskolások kapnak tájékoztatást jogi ismeretekről rendhagyó osztályfőnöki órákon. A foglalkozások az életkori sajátosságoknak megfelelően nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalkori áldozattá válás, a bűnözés, az internetes bűncselekmények, a kábítószerrel való visszaélés, vagy éppen a diákság jogainak és a munka világába való belépésnek kérdéskörére. A bűnmegelőzéssel, a bíróságok működésével, az alapvető polgári jogi fogalmakkal szintén megismertetik a diákokat a városi bíróság munkatársai. A programhoz Kacska Bernadett révén csatlakozott az iskola. (2019. ápr.)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóságnak nyílt napjain a meghívott vezető munkatársak előadásokat és bemutatókat tartanak saját szakterületükön – elsősorban a diákokat illetve fiatal felnőtt munkavállalókat érintő kérdésekben.
Segítséget nyújtanak továbbá az érdeklődőknek (alkalmazottaknak és diákoknak egyaránt) az ügyfélkapus regisztrációval és adózással kapcsolatos ügyintézésben is. A nyílt nap ötletgazdája Dánielné Pintér Mária, az iskola volt gazdasági szaktanára. (2016. ápr./2017 ápr., nov.)

Az esztergom-kertvárosi Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola 1966-ban szervezte meg első alkalommal a selmecbányai gyökerekhez kötődő esti fáklyás ballagását.
Az iskolát 2000-ben összevonták az esztergomi Bottyán János Műszaki Szakközépiskolával, mely átvette ezt a hagyományt.
A 2016/2017-es tanévtől ezt az eseményt és Esztergom többi középiskolájának ballagását összekapcsolták Városi Fáklyás Közös Ballagásként. Ekkor a diákok a Mindszenty téren gyülekeznek. Innen indulnak a Kis-Duna sétányon és a Lőrinc utcán keresztül az ünnepség helyszínére, a város főterére osztályfőnökeik és az iskola vezetőségének kíséretével. (2018/2019. máj.)
Az iskolai ballagási ünnepséget a városi ballagást követő napon tartjuk. A ballagási menet a zászlóvivőkkel az élen, az iskolavezetéssel közösen vonul az ünnepség helyszínére, az iskola Szent Adalbert Központ felőli bejáratához.
Itt az iskolaigazgató, a díszítésben résztvevő osztályok és a végzősök képviselői tartanak ünnepi beszédet. A rendezvény főszervezői Erősné Pócs Veronika (szakképző iskola) és Csortos Katalin (technikum). (2018/2019. máj.)
A 2018/2019-es tanévben első alkalommal a lufielengedés helyett, a környezettudatosság jegyében Ballagási emlékfa ültetéssel emlékeztek az itt töltött évekre a végzős tanulók. A kezdeményezés Csortos Katalin és Molnár Péter nevéhez fűződik, akikkel közösen ültette el az első emlékfát a hat ballagó osztály osztályfőnökeikkel. (2019. ápr.) A világjárvány miatt a következő alkalomra csak a 2021/2022-es tanévben kerülhetett sor. Ekkor a résztvevő diákok és osztályfőnökök kilenc osztály nevében ültették el a második emlékfát a Kőrösy László Középiskolai Kollégium előtti füves területen. (2022. ápr.)

Az Esztergom Barátainak Egyesülete és a Balassa Bálint Társaság közösen rendezi meg a Balassa Bálint Emléknapokat.
A képnapos programhoz kapcsolódva iskolánk a Balassa Bálint Szavalóversennyel emlékezik meg a város ostrománál halálos sebesülést szerzett költő-katonáról.
Itt a régió meghívott 9-12. évfolyamos diákjai vesznek részt egy Balassa-vers illetve egy szabadon választott költő művének előadásával. A verseny az intézmény névadásának tanévétől kezdődően minden évben lebonyolításra kerül Császár Renáta szervezésében. Az első három helyezetten felül különdíjast is jutalmaz a háromtagú zsűri. (2017/2018/2019. máj.)

A tanév utolsó tanításmentes munkanapján tartjuk a szintén a Porubszky Krisztina által életrehívott Diáknapot. A program hagyományosan két részből áll.
Az osztályok egyik fele az iskola udvarán szabadtéri főzésen vesz részt, melynek elkészült ételeivel vendégül látják egymást és tanáraikat. Ezalatt a többiek akadályversenyen teszik próbára tudásukat, ahol a legjobb csapatokat díjazzák. A 2018/2019-es tanévben egészségnappal is bővült a program. (2016. máj., 2017/2018/2019. jún.)

Szakmaválasztást segítő programok

A Szakmák éjszakáját évente egyszer rendezik meg országos szinten egységes áprilisi időpontban. Ekkor a szervező szakképzési centrumok és szakképző intézményeik a szakmák bemutatásánál elsősorban a szakmakipróbálásra és az interaktivitásra helyezik a hangsúlyt.
2016-ban első alkalommal kapcsolódtunk be a programsorozatba Sasvári Klára pályaorientációs tanárnő irányításával. A programot a Centrum másik két városi iskolájával, a Bottyán János Szakgimnáziummal és a Géza Fejedelem Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskolával közösen szervezzük. A három helyszín között kisvonat szállítja a résztvevőket. (2017/2018/2019. ápr.)

Az érettségi utáni, emelt szintű ügyvitel ágazatos OKJ-s szakképzések bemutatása volt a célja a Szakmára hangoló programnak.
A Szalóczyné Tóth Marianna által szervezett rendezvény alkalmával a szakmaválasztás előtt álló, 12. évfolyamos tanulóinknak tartottak előadást és bemutatót a már szakképzésben tanulók a 2018-as Szakmák Éjszakája délelőttjén. (2018. ápr.)

Az Európai Szakképzés Hetét (másképpen: a Szakképzés Európai Hete) az Európai Bizottság hirdette meg 2016 nyarán azzal a céllal, hogy Európa-szerte egyidőben megtartott rendezvényekkel tegye vonzóbbá a szakképzést.
A szervezők minden évben meghatároznak egy kiemelt hetet szeptember 1-től december 31-ig, amikor a központi eseményeket bonyolítják le. Ehhez kapcsolódnak a legkülönfélébb szakmai rendezvények a fenti két időpont között.
Iskolánk már az indulás évében csatlakozott a kezdeményezéshez, az alábbi programokat kínálja ezen időszak alatt.
A pályaválasztási tájékoztatón az iskola vezetősége mutatja be a képzési kínálatot a továbbtanulás előtt álló nyolcadik osztályos diákoknak, szüleiknek és osztályfőnökeiknek. A résztvevőknek itt lehetőségük van személyesen feltenni kérdéseiket és segítséget kaphatnak az on-line jelentkezéshez is.
A városi és környékbeli általános iskolákban is tart hasonló kihelyezett pályaválasztási tájékoztatókat az iskolavezetés.
Az intézményünkben tartott interaktív szakmai bemutató órákon mind az általános, mind a középiskolás korosztály (meghívott és saját tanulóink egyaránt) bepillanthat a szakmai képzési kínálatba. Az esztergomi általános iskolákban szintén tartunk hasonló, kihelyezett interaktív szakmai bemutató órákat diákjainkkal és kísérőoktatóikkal. (2017. nov./2020. márc.)
A Megyei Pályaválasztási Kiállításon való részvétellel az oktatott szakmák megyei szinten is jelen vannak. A Megyei Kormányhivatal által szervezett, a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban 2000. óta megrendezett, mostanra háromnaposra bővült karrierexpón minden évben részt vesz az iskola a Centrum tagintézményeivel. A csütörtöktől szombatig tartó -szintén interaktív- foglalkozásokon az iskola standjain ismerkedhetnek meg a látogatók szakmáinkkal ugyancsak diákjaink illetve szakoktatóink segítségével. (2017. dec.)
A 2019/2020-as tanévben szervezett először Csortos Katalin reptérlátogatásokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.
A program egyrészt a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosoknak (2019. okt.), másrészt saját, a logisztika és szállítmányozás ágazatban tanuló diákjaink részére (2019. szept.) kerül megszervezésre. A háromórás pályaorientációs foglalkozásokon a résztvevők részletesen megismerkedhetnek a reptéri logisztikai és szállítmányozási feladatokkal.
Ugyanebben a tanévben adott először otthont iskolánk az Esztergom Kistérségi szakmavásárnak szintén Sasvári Klára főkoordinálásával.
Az ugyancsak háromórás program alkalmával a Szakképzési Centrum már említett másik két városi iskolájával közösen mutatkoznak be a szakmák az épületben felállított interaktív standokon (2019. nov.).
A programsorozathoz tartozik még a versenyeknél említésre kerülő Balassa Suli Chef, valamint az Adventi és karácsonyi készülődés hónapja.
Mindezeken felül szállodai üzemlátogatásokon is részt vehetnek a vendéglátóipar ágazatban tanulók. Ezáltal betekintést nyernek a hotelek napi működésébe, a vendéglátás és front office rutinjába mintegy két tanóra erejéig szakoktatóik kíséretével. (2017. nov./2018/2021. jún.)

A 2017/2018-as tanévben rendezte meg a dorogi Eötvös József Általános Iskola a Sulibörze rendezvényt, ahol szintén jelen volt az iskola egy standdal. (2017. nov.)

A Mesterségem Címere bentlakásos szakmaismereti tábort is ugyanebben a tanévben tartották. Itt a hagyományos szünidei programok valamint üzemlátogatások mellett a Tatabányai Szakképzési Centrum tagintézményei mutatták be képzési kínálatukat a felső tagozatos általános iskolásoknak a tatai Fényes Strandfürdő és Kempingben. (2018. júl.)

Kiállítások és versenyek

A nevelőtestületnek köszönhetően a diákok rendszeresen vesznek részt helyi és más települések szakmai és kulturális kiállításain, rendezvényein és versenyein.
Így rendszeres látogatói többek között a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Keresztény Múzeum, a MNM Balassa Bálint Múzeuma, a Levéltár és a Duna Múzeum állandó és időszaki tárlatainak.
Visszatérő résztvevői a budapesti Nyitott Kör Egyesület drámapedagógai előadásainak, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Terror Háza kiállításainak.

A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár verseny az 2016/2017-es tanévben került megrendezésre a Megyei Önkormányzat kezdeményezésére. Az általános és középiskolások részére szervezett vetélkedő első fordulójában egy, a településen található nevezetesség-értéket kellett bemutatni. A második forduló online teszt volt; képfelismerési, kvíz és egyéb feladatokból állt. Az innét döntőbe jutott csapatoknak a megyei és nemzeti értékek ismeretéről kellett számot adniuk. (2017. febr.)

A Komárom-Esztergom Megyei Történelem Szaktanácsadók által szervezett háromfordulós (október eleje-november vége) megyei csapatverseny minden évben a magyarországi történelem egy-egy jeles évfordulójához kötődik. A középiskolák tanulóinak ezen közös megmérettetésén is részt vett az iskola háromfős csapatával. (2017. nov.)

Az Oktatási Hivatal pedagógiai központjainak évente megszervezett eseménye a Ránki György dunántúli történelemverseny a 9-12. évfolyamos tanulók számára.
A tantervi és érettségi követelményekhez igazodó témakörök a magyar történelem egy-egy időszakához kötődnek. A megmérettetésen a tanulók három kategóriában vesznek részt, közöttük a szakképzési centrumok diákjai is.
A januárban kezdődő versenysorozat iskolai és megyei döntőiben írásbeli feladatokat kapnak a nevezők. Az utolsó, dunántúli fordulóban a zsűri előtt szóban is számot adnak tudásukról a résztvevők az írásos feladatok megoldása mellett. (2022. jan.)

A Nemzeti Művelődési Intézet 2020-ban szervezte meg az első Falusi Krónika Olvasóköri Irodalmi Találkozót a Kárpát-medencében működő olvasó- és színjátszókörök, közösségek, művelődési egyesületek számára.
A találkozók témája a falusi, vidéki élet bemutatása kortárs vagy klasszikus, Kárpát-medencei vagy onnét elszármazott költők, írók műveivel, illetve saját gyűjtés alapján feldolgozott elbeszélésekkel, faluhistóriával. A regionális fordulóra Tatabányán került sor. (2020. febr.)

1997 óta rendezi meg évente Garamkövesd önkormányzata a Gyurcsó István Emléknapot.
A falu szülöttjéről elnevezett programsorozat nyitórendezvénye a költő emléke előtt tisztelgő Gyurcsó István Szavalóverseny. Itt a diákok három korosztályban versenyeznek szlovákiai magyar költők műveinek előadásával. (2018/2019. ápr.)

2013-ban tartották meg első alkalommal azt a helytörténeti és hagyományismereti vetélkedőt, mely a Múltunk hátárok nélkül – Esztergom és környéke a kezdetektől az Ister-Granum Eurorégióig című könyvön alapul.
A Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó, Gergely Endre és Peragovics György által írt és 2011-ben megjelent kötet alapján megrendezett verseny négy on-line és egy döntő, szóbeli fordulóból áll. Az Internetes fordulók kéthetente követik egymás, így a verseny teljes időtartama körülbelül egy hónapot ölel fel.
A szóbeli fordulók kiemelt témája mindig a könyv egy-egy aktuális fejezete. Ezen felül egy történelmi szerepjátékot is elő kell adniuk a háromfős, felsős vagy középiskolai csapatoknak a mintegy háromórás döntőben.
A verseny főszervezői a veszprémi „A tudományosság és kultúra bölcsője” Közhasznú Alapítvány, a párkányi LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás és az esztergomi a Komárom-Esztergom Megyei József Honismereti Egyesület, mely társulások a zsűritagokat is adják a versenynek. (2022. máj.)

A Baka István Alapítvány az 1995-ben elhunyt költő, író, műfordító emlékét őrző rendezvényként szervezi meg Szekszárdon Kárpát-medencei Baka István vers-, énekelt vers-és prózamondó találkozót és versenyt.
A már hagyományosan kétnapos találkozón a középiskolások kategóriájában a diákoknak egy Baka István-verset, egy általa fordított művet, valamint egy magyar prózát vagy verset kell előadniuk. (2018. okt.)

Az esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskolában 2006 óta évente rendezik meg a Történelmi Szavalóversenyt. Itt helyi általános és középiskolás diákok klasszikus magyar irodalmi művek előadásával versengenek öt korcsoportban.

A párizsi Kangourou sans Frontieres Alapítvány által koordinált Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 89 országban azonos időpontban megtartott tesztverseny. A 30 feladatból álló megmérettetést hazánkban a Matematikai Tehetségekért Alapítvány (korábbi nevén: Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány) bonyolítja le. A középiskolák kategóriájában a 9-10. és a 11-12. évfolyamon egyaránt indulnak diákjaink. (2018/2019. márc.)

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE) minden évben megrendezi a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt a 2-12. osztályosok részére. A kétfordulós – szintén tesztkitöltős – verseny technikumi kategóriájában mind egyéni, mind csoportversenyben érnek el tanulóink megyei dobogós helyezést. A verseny Esztergomban a Dobó Gimnáziumban kerül lebonyolításra. (2017/2018/2019. febr.)

.

A 2016/17-es tanévtől hirdette meg az MM Publications – ELT Hungary Kft. az English Language Competition-t (ELC). Az egy tanóra hosszúságú országos versenyt a diákok saját iskolájában rendezik meg a középiskoláknál két külön korcsoportban. Itt a tanulóknak egy feleletválasztós tesztet kell kitölteniük. Ez egyrészt a verseny olvasmányának megértését, másrészt angol nyelvi ismereteiket méri. Diákjaink mind a 9-10, mind a 11-12. évfolyamosok kategóriájában indulnak. (2017/2018. márc.)

A tatai Bláthy Ottó Szakgimnázium rendezvénye a Spell Check (angol helyesírási) verseny a 9, 10 és 11. évfolyamosok részére. Itt a Tatabányai Szakképzési Centrum meghívott tagintézményeinek tanulóival együtt két fordulóban, szóban illetve írásban adtak számot tudásukról a balassások a 2017/2018-as tanévtől kezdődően. (2017/2018. nov.)

Az angol nyelv mellett németül is vetélkedtek diákjaink a 9-11. illetve 12-14. évfolyamos tagintézményi tanulókkal a tatabányai TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Idegen Nyelvi, Angol és Német Prezentációs Versenyén. Itt egy szabadon választott témából kellett prezentációt készíteniük és bemutatniuk azt élőszóval kísérve kétfős csapatokban. (2017. márc., 2018. febr., 2019. márc.)

Ugyanezen nyelveken vettek részt diákjaink szintén a megyeszékhelyen a TSZC Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának a 2003/2004-es tanévben életre hívott kétfordulós Olvasás és Szövegértés Idegen Nyelven elnevezésű versenyein is. A megmérettetés egy előre megküldött, idegen nyelvű rövidített regény megértését tesztelte feladatlapok segítségével. (2017. nov./2019. márc.)

A gasztronómiai versenyek közül az Ízek-Korok-Hangulatok Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál részeként a 2013-tól az Erzsébet-parkban megrendezett Esztergom Étele elnevezésű szabadtéri főzőversenyre neveznek be szakácsjelöltjeink.
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által támogatott kulináris megmérettetés célja, hogy a versenyzők tájjellegű ételeket készítsenek friss, kizárólag hazai alapanyagokból. A győztes fogások egy évig helyi éttermek étlapjain is szerepelnek. (2017/2019. szept.)

2017 novembere óta minden évben -kivéve 2020-ban a koronavírussal összefüggő korlátozások miatt- megrendezésre került az iskola saját kezdeményezése, a Balassa Suli Chef főzőverseny.
A Várvölgyi Attila szakoktató által életre hívott megmérettetésen az iskola tanulói vesznek rész. Feladatuk egy kétfogásos menü elkészítése az iskola tankonyháján, melyhez három óra áll rendelkezésükre.
Az elkészült ételeket szakmai zsűri értékeli. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadóra az iskola főépületében kerül sor, ahol a meghívott vendégek is megtekinthetik az elkészült műveket. (2017/2018/2019/2021. nov.)

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) 2008 óta rendezi meg a nappali tagozatos szakmai képzésben résztvevők részére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A januártól áprilisig tartó, központi elődöntőből, válogatóból és döntőből álló versenysorozat rendszeres résztvevői iskolánk kereskedelmi és vendéglátós tanulói.
2021-ben a járványhelyzetre való tekintettel csak a központi elődöntő került megrendezésre melynek eredménye tekinthető egyben a verseny végeredménynek. (2018. jan-ápr./2021. márc.)

A gazdasági tantárgyak megmérettetései közül az iskola minden évben részt vesz a 12. évfolyamos diákok részére szervezett, interakítv Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elméleti gazdaságtanból, ügyviteli alapismeretekből, kereskedelmi és vendéglátó ismeretekből. A verseny on-line elődöntőjéből minden ágazatból az első 30 helyezett jut tovább a kétnapos, Szolnokon megtartott írásbeli-szóbeli döntőbe.
A 2020/2021-es tanévben a Covid-lezárások miatt csak az írásbeli második fordulót bonyolították le, melyet a résztvevők iskolájában tartottak. (2017. márc./2018/2021. ápr.)

A 2011/2012-es tanévtől kezdve szintén minden évben megrendezésre kerül az Econventio online tesztverseny. A 40 elméleti és számolási kérdésből álló megmérettetés szervezői az Econventio Egyesület, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, az Állami Számvevőszék valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A március és május között elérhető felületen az Econventio iskolahálózat többi intézményével mérik össze tudásukat tanulóink. (2018. márc-máj.)

A 2020/2021-es tanévben első alkalommal hirdette meg a Privátbankár.hu Kft. a Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! elnevezésű, gyakorlati pénzügyi alapismeretekre épülő háromfordulós versenyt. A rendezvénysorozatot az MNB Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa, az Erste Bank Hungary Zrt., a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Diákhitel Központ, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., az Államadósság Kezelő Központ, a Pénziránytű Alapítvány és a Magyar Biztosítók Szövetsége is támogatja. Iskolánk négyfős csapatai már a kezdetektől csatlakoztak a szakképző intézmények számára indított versenyhez. (2020. okt.)

A TSZC tagintézményeinek az ügyvitel szakmacsoporthoz kötődő versenye az évente Komáromban megrendezett Kultsár István Regionális Gépíróverseny. A névadó iskola rendezvényén a diákok évfolyamonként mérik össze tudásukat a Centrum iskoláinak többi tanulójával, köztük a házigazdával. (2017. márc.).
A Magyar Gyorsírók és Gépírók Szövetsége által lebonyolított Teöreök Aladár Országos Tanulói Gyorsíró-, Gépíró- és Szövegszerkesztő-verseny pedig országos rendezvény. (2017. ápr.)

A Közlekedéstudományi Intézet és az Innovatív Képzéstámogató Központ a 2021/22-es tanévben hirdette meg a Modellvállalat tanulmányi versenyt. A szimulációs programba háromfős, 9-10. évfolyamos tanulók vehetnek részt a gépészet; a közlekedés és szállítmányozás; valamint az elektronika és elektrotechnika ágazatokból. Iskolánk már az indulás évében csatlakozott a versenyhez Csortos Katalin tanárnő kezdeményezésére.
A program a szakképzés elméleti ismeretanyagának bővítésére irányul lehetőséget biztosítva az adott ágazatban működő munkahelyek gyakorlati modellezésére, valamint a vállalkozások működésének megismerésére. A verseny célja, hogy a résztvevők a munkaerőpiacra kilépve képesek legyenek a munkahelyi elvárásoknak könnyebben megfelelni; később önállóan vállalkozásba, fejlesztésbe kezdeni; valamint egy adott szakterülethez, termelési/szolgáltatási iparághoz kapcsolódó KKV működtetését megtervezni és ellátni.
A válogató fordulóra egy projektmunkát kell beadniuk a tanulóknak, melynek értékelése után a legjobbak jutnak tovább a hat fordulóból és döntőből álló versenybe. E fordulók havonta követik egymást, ahol a résztvevő diákoknak a kiadott feladatokat kell adoptálniuk saját fiktív vállalkozási alapötleteikre. Ezenfelül azt elsajátított tudást értékelik az e-learning felületen keresztül is. (2022. máj.)

Március végén az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség rendezi meg az évenkénti Felmenő Rendszerű Ifjúsági Katasztrófavédelmi Vetélkedő helyi fordulóját. Az általános és középiskolások többek között tűzoltó eszközök ismeretéből, elsősegélynyújtásból, árvízi védműépítésből, tárgy- és életmentésből teszik magukat próbára. Elméleti tudásukat tűzoltósági, iparbiztonsági és polgárvédelmi totó teszteli. Emellett megismerkednek a rendező település helytörténetével. (2017/2018/2019. márc. )

Sportesemények

A sport iránt érdeklődő diákok a testnevelők felkészítésével és kíséretével rendszeres résztvevői különböző sporteseményeknek a tanév folyamán.

2001-től, a Mária Valéria híd újjáépítése óta évente kerül megrendezésre a Hídfutás. A szeptember utolsó hétvégéjének szombatján lebonyolításra kerülő megmérettetésen a futóknak előre meghatározott szintidőn belül kell teljesíteniük a versenytávot. 2022-től, a pandémia utáni első rendezvénytől kezdve szintidő nélküli gyaloglásra is nevezhetnek a szlovák és magyar résztvevők.
A több, mint 3000 futó és a gyaloglók az esztergomi Bazilika elől indulnak és a hídon keresztül érnek el a párkányi Vadas Termálfürdőben levő célig.
A verseny szervezői a párkányi Városi Művelődési Központ és az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület, versenyközpontja iskolánk.
A hét korcsoportos, egyéni nevezőkkel, illetve iskolai csapatokkal lebonyolításra kerülő sporteseménynek a diákok mellett a nevelőtestület több tagja is rendszeres résztvevője. (2017/2018/2019/2022. szept.)


Az 1987-től megrendezett Kegyeleti Stafétafutáson való részvétellel is megemlékeznek az iskola képviselői a tizenhárom kivégzett honvédtisztről.
Az Esztergom önkormányzata által szervezett váltófutáson a város középiskolás 10-10 fős leány- illetve fiúcsapatai a Hősök teréről indulnak a Bottyán hídnál levő célig.
A futók a kilométeres távot teljesítve csatlakoznak a megemlékezés résztvevőihöz az Aradi téren felállított emlékműnél.
Az eredményhirdetésre és díjátadóra az ünnepi műsort követően kerül sor. (2017/2018/2019./2022. okt.)
Esőnapon csak a koszorúzáson vesznek részt az iskolák küldöttei. (2021. okt.)
A Magyar Asztalitenisz Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség közösen hirdeti meg az Asztalitenisz Diákolimpiát az igazolt és amatőr általános- és középiskolás korosztály részére. A versenysorozatra I-II. és II-IV. korcsoportos 3+1 fős csapatok, illetve az ugyanezen korcsoportokhoz, továbbá a V-VI. korcsoporthoz tartozó egyéni nevezők indulhatnak.
A program célja a sportág népszerűsítése mellett az utánpótlás-nevelés és játék/versenyzés biztosítása; a sportbaráti kapcsolatok építése; mindezek a Fair Play szellemiségében.
A verseny többfordulós. A megyei döntőt a tatabányai Komárom-Esztergom Megyei Asztalitenisz Szövetség bonyolítja le. A háromnapos országos döntőt minden évben egy, az MDSZ által kijelölt megyei diák és szabadidősport egyesület rendezi meg. (2022. okt.)
2021 november elején került sor a Szentgyörgymezői lakópark mellett létesült Rekortán futópálya átadó ünnepségre. A 600 méter hosszú és 1,2 méter széles pályát -melyet az amatőr futók használhatnak- Esztergom Város Önkormányzata pályázati önrésszel valósította meg.
A aszfalt és műanyag keverékéből készült pálya avató ünnepsége alkalmából váltófutást szervezett az önkormányzat Esztergom Város Diáksport Egyesületével és a Futóművekkel közösen.
Az Esztergomi Rekortán Futópálya 4×600 m-es váltóverseny azóta évenkénti hagyománnyá vált az őszi szezonban. A torna az összevont, amatőr V-VI. korcsoportos négyfős leány- illetve fiú középiskolai csapatok részére kínál megmérettetési lehetőséget. (2021. nov./2022. okt.).
A Toborzó Országfutás 2016 rendezvénysorozat a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság kezdeményezése volt mintegy 200 település helyi intézményeinek, iskoláinak és civil szervezeteinek bevonásával.
A fővárosból induló és ugyanoda visszatérő öthetes, a megrendezés évével megegyező kilométerszámú váltófutás májusban érkezett Esztergomba. Iskolánk tanulói is ekkor csatlakoztak a futókhoz.


2002 óta rendezi meg az Együtt egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom a Drogmentes Magyarországért Maraton elnevezésű sporteseményt minden tavasszal. Ez a váltófutás is Budapestről indul és ott ér véget. Eközben 320 települést érint 42 nap alatt a 2100 kilométeres távon. A programba mintegy 200 iskola kapcsolódott be. A futást követően felvilágosító előadáson vesznek részt tanulóink, ezután leteszik a drogmentes kapitányi fogadalmat a város főterén. (2017/2019. ápr.)


A már lebontásra került Pézsa Tibor Városi Sportcsarnokban rendezték meg az Esztergomi Vitézek Rugby AFC teremtornáit. A decemberi Mikulás Terem Rögbi Tornával zárta az évadot az egyesület. Itt diákjaink leány illetve fiú U16 és U19 korosztályokban versenyeztek a város középiskoláival. E kupa folytatása volt a februári bajnokság. (2017. febr.)


A Városi Szabadtéri Rögbi Torna a tanév első érintős középiskolai rögbi bajnoksága a MIM Vasas pályán. (2017. ápr.)


Az egykori Sportcsarnokban a középiskolás amatőr csapatok részére szervezett kispályás teremlabdarúgó emléktornákon is megemlékeztek a város kiemelkedő sportembereiről.
Az V. korcsoportos tanulók részére szervezett tavaszi Bajer János Középiskolai Kispályás Teremlabdarúgó-emléktorna az 1960-as évek elejéig az Esztergom NBII-es és NBIII-as csapatában játszó, majd három évtizedig játékvezetőként is tevékenykedő sportember előtt állított emléket. (2019/2020. febr.) Az 1950-es, 60-as évek kiemelkedő testnevelőjéről és edzőjéről elnevezett Csabai Lajos Középiskolai Kispályás Teremlabdarúgó-emléktornát a VI. korcsoportos diákok számára rendezték meg. Az őszi-tavaszi rendszerben zajló mérkőzés-sorozatban szintén képviseltetette magát az iskola minden évben egy-egy csapattal.(2017. febr./2018. márc./2019. febr.)
2018. márciusában adták át a Dobó Gimnázium műfüves futball-, aszfaltburkolatú kosárlabda- és rugalmas burkolatú futópályából álló komplex szabadtéri sportlétesítményét. E tanévtől kezdődően az EVDE a házigazda középiskolával közösen rendezi meg a 3Tusa Dobó Kupát (FussKosarazzFocizz!). A versenyre 3 leány és 3 fiú résztvevőből álló hatfős középiskolai csapatok nevezhetnek a IV. illetve V-VI. korcsoportból. Az első versenyszám a 6×200 méteres váltófutás. A kosárlabda, illetve a kispályás labdarúgó mérkőzéseket ezután párhuzamosan bonyolítják le a két sportpályán. (2018. ápr./2019. jún.)
A Röplabda Diákolimpiát az MDSZ a Magyar Röplabda Szövetséggel együttműködve hirdeti meg a III., IV. és V-VI korcsoportos leány- és fiúcsapatok részére. Utóbbi korcsoportban külön az igazolt és az amatőr sportolók részvételére is lehetőség nyílik.
A kétfordulós versenyek amatőr bajnokságaira is benevez az iskola. A megyei tornák főszervezője az EVDE, társszervezője a rendező középiskola. A kétnapos országos döntő lebonyolítása itt is az MDSZ által kijelölt megyei diáksport egyesület feladata. (2017. febr. lányok, fiúk; 2018. márc. lányok, febr. fiúk; 2019. febr. lányok, fiúk; 2022. febr. lányok/fiúk)
A Diáksport Hete keretében a város összes iskolájának részvételével zajlik az Esztergomi Szent Erzsébet diák-kupa sorozat a 2015/16-os tanévtől kezdődően a házigazda középiskola lebonyolításában. Röplabdában a középiskolás korosztály leány és fiú tornáin vettek részt diákjaink az iskola színeiben áprilisban egymás utáni játéknapokon. (2017. ápr.)

A Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Programot az MLSZ indította a 2012/2013-as tanévben a 14-19 éves középiskolai leány- és fiúcsapatok részére.
A program célja a labdarúgás fejlesztése, a szabadidős, amatőr Ifjúsági labdarúgás népszerűsítése; játék és versenylehetőségek biztosítása az utánpótláskorú tanulók részére, az intézmények és a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, az egészséges életmódra nevelés; a Fair Play szellemiségének és magatartásformájának népszerűsítése; az MLSZ és támogatóinak megismertetése.
A kupára nevező középiskolák 5+1 fős diákcsapatai a kispályás futball szabályrendszere alapján mérkőznek meg egymással.
A bajnokságsorozat négyfordulós. A körzeti, megyei és regionális tornákat az MLSZ Megyei Igazgatóságai szervezik. Az országos döntőt az MLSZ központilag bonyolítja le. A körzeti bajnokságok őszi-téli illetve tavaszi fordulókból állnak. (2018. tavasz/ősz, 2021. ősz, 2022. tavasz/ősz). Ezek eredményeit összesítve rendezik meg a megyei döntőt. (2023.ápr.)


Az MLSZ hasonló célú kezdeményezése a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen szervezett Futsal Diákolimpia a IV. és az összevont V-VI. korcsoport részére. Az őszi-téli szezonban lebonyolításra kerülő 4+1 amatőr fős kispályás teremlabdarúgó bajnokság négyfordulós. A körzeti elődöntők szervezője szintén az EVDE (2021./2022. nov.). A megyei elődöntőt a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület bonyolítja le (2019. dec./2022. nov.). Az országos elődöntők és a döntő koordinálói az MDSZ által kijelölt megyei szervezetek.
Mint a kupákon rendszeresen szereplő csapat, iskolánk több alkalommal is meghívást kapott a szövetség Gyermekszektor-programjának keretében a magyar válogatott felkészülési mérkőzéseire az üllői úti Groupama Arénába. (2017. okt., 2017. nov.)
Ugyancsak az MLSZ és az MDSZ szervezése a háromfordulós, amatőr, kispályás Leány- illetve Fiú Labdarúgás Diákolimpia.
A leánycsapatok az összevont III-IV. és V-VI.; a fiúk az I., II., III., IV. és szintén összevont V-VI. korcsoportokban nevezhetnek a bajnokságra. Iskolánk fiúcsapata az utóbbi korcsoportos tornákon vesz részt a 2021/22-es tanévtől kezdődően. A szintén 4+1 fős játékformában lebonyolításra kerülő bajnokságsorozat helyi körzeti fordulójának szervezője itt is az EVDE (2022. ápr.). A megyei fordulókat ezúttal is az illetékes megyei diáksport és szabadidő egyesületek szervezik (2022./,2023.ápr.). Az országos döntő felelőse ennél a versenysorozatnál is az MDSZ által megbízott megyei egyesület.
A Centrum Futsal (CEFU) országos kupabajnokságot a Mátészalkai Szakképzési Centrum a 2016/2017-es tanévben hirdette meg először. Az októbertől áprilisig tartó bajnokságsorozat célja a futsal népszerűsítése és az utánpótlásbiztosítás a Fair Play szellemében; az egészséges életmódra és rendszeres sportolásra nevelés; valamint a centrumok közötti sportbaráti kapcsolatépítés. A programba eddig az ország szakképzési centrumainak mintegy 160 csapata kapcsolódott be. (2018. febr./2019. márc.)


A Tatabányai Szakképzési Centrum megalakulásának évében, a 2015/2016-ös tanévben indította el a Centrum Kupát. Az egésznapos kispályás szabadtéri labdarúgó bajnokságon a központ tagiskoláinak leány- és fiúcsapatai mérkőznek egymással. Vándorkupához híven mindig az előző évi kupagyőztes iskola szervezi meg az eseményt saját településén. Amíg iskolánk e centrum tagiskolája volt, minden évben részt vett ezen a bajnokságon is. (2017/2018/2019. okt.)


Szintén a kispályás szabályrendszer alapján bonyolítják le a Középiskolás Futsal Teremleabdarúgó Tornát (Téli Kupa) a Dobó Gimnázium tornacsarnokában.
A sportrendezvény szervezője a házigazda középiskola, valamint az EVDE. A mérkőzéseken a város középiskoláinak fiú csapatai mérik össze tudásukat. (2019. dec.)


Az esztergomi Szent István Strandfürdő 50 méteres fedett pályái adnak otthont az Esztergom Körzeti Diák Úszóbajnokság és Kupaversenynek. A torna főszervezője az EVDE, társszervezői a házigazda uszoda, az Esztergomi Triatlon Klub, az Esztergomi Úszó Klub, és a Gran Vízisport Egyesület.
A több, mint három évtizedes hagyományra visszatekintő versenyen 50 és 100 méteres egyéni hát, mell és gyors számokban, valamint 4×50-méteres váltóúszásban versenyeznek az I-VI. korcsoportos résztvevők – az utóbbi években csak az amatőrők. (2017/2018/2019. nov.)
A verseny egyben az Úszás Diákolimpia Komárom-Esztergom megyei döntőjének válogatója is.
A körzeti döntőkből az egyéni versenyszámok versenyzői közül az első három helyezettek; a váltókból az első helyezett négyfős csapatok jutnak tovább a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület által szervezett megyei döntőbe. (2018/2019. dec.) Az országos döntőket a Magyar Úszó Szövetség rendezi meg.


2018. február 22-én ünnepelték először a Magyar Parasport Napját. Ennek okán a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége szólította meg az ország óvodáit és iskoláit Lélekmozgató elnevezésű programjával.
A rendezvények alkalmával a szervező köznevelési intézmények interaktív osztályfőnöki órákat, integrált játékos sportvetélkedőket és testnevelés órákat tartva emlékeznek meg a magyar parasportolókról.
Esztergomban 2020-tól a Montágh Imre Gyógypedagógiai Intézmény és Készségfejlesztő Iskola valamint az önkormányzat közösen szervezi meg a programot a 10-11. évfolyamos középiskolások részére. (2020. febr.)
Középiskolásokkal vetélkednek tanulóink az Esztergom Városi Strandröplabda Bajnokságon is. A prímás-szigeti szabadtéri pályákon a strandröplabda 4+2 fős szabályrendszere szerint mérkőznek meg egymással az összevont amatőr V-VI korcsoportos leány- illetve fiú csapatok. (2017/2018/2019. máj./2022. jún.)


A vízi sportok kedvelői április és május végén a Lampionos csónakfelvonuláson (szervező: Esztergomi Hajós Egylet) illetve az Iskolák-közti Sárkányhajó Bajnokságon vehetnek részt.

e-Kréta belépés

Felvételi tájékoztató 8. osztályosoknak

Felvételi tájékoztató a 2023/2024. tanévre

ESZC Balassa Facebook

ESZC Youtube-csatorna

Az ESZC képzési kínálata a 2021/2022. tanévre felnőtteknek (ingyenes felnőttoktatás)

Esztergomi Szakképzési Centrum facebook

Iskolai szociális segítő

Lehóczki Melinda

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ 

Fogadóóra: kedd 14.00-15.00, 102. terem

Elérhető az iskolában:

hétfő, kedd, szerda, péntek 10.00-15.00

Tel: 70/379-55-94

E-mail: iskolai.segito@balassaegom.hu

A 2020/2021. tanévtől bevezetésre kerülő új alapszakmákról

Közösségi Szolgálat

Otthon Segítünk Alapítvány programjai